De beslisvis slaapt!
*
* De beslisvis heeft alleen antwoord op ja / nee vragen (?). 'S nachts slaapt de beslisvis, je krijgt dan dus geen live antwoord.